Metal jest mocnym materiałem, wykorzystywanym w branżach kojarzących się z wytrzymałością i odpornością na różne czynniki, takich nawet jak budownictwo czy nowoczesna architektura. Zdobywa on jednak także zastosowanie w przedmiotach codziennego użytku. Ceniony tutaj jest jego wyraz i wrażenie estetyczne, gdyż te konkretne cechy, związane z bardzo wysoką wytrzymałością, niekoniecznie jest tutaj aż tak bardzo istotna. Przykładem takiego zjawiska są długopisy metalowe. Wybierane są przez osoby świadome znaczenia ciekawego wykonania i wykończenia przedmiotów, którymi się posługujemy, nawet jeśli wydają się one same w sobie dość niepozorne. Te wykonane z metalu robią zupełnie inne wrażenie i niosą ze sobą ukryty przekaz. Metal przywołuje na myśl skojarzenia związane ze:

  • stabilnością
  • siłą
  • prestiżem

Posługując się nim, można być jeszcze bardziej postrzeganym jako osoba pewna siebie i cechująca się konkretnymi działaniami.

Prestiżowe wrażenie długopisów reklamowych

Cechy konkretnego produktu można wykorzystać nie tylko przy samodzielnym posługiwaniu się takim przedmiotem, aby podkreślić swoją rolę i dodać odpowiedniego wyrazu do pełnienia swoich funkcji, lecz także niosąc je dalej. Takie długopisy z nazwą firmy mogą być także traktowane jako długopisy reklamowe. Jeśli nie chce rozdawać się ich w wersji solo, można je przeznaczyć do wydawania wraz z teczkami, w których znajdą się ładnie opracowane i wydrukowane materiały o firmie, oraz o tym, co może ona zaoferować swoim odbiorcom. Sprawia się wtedy samym przedmiotem i jego skomponowaniem wrażenie profesjonalności, oraz bycia firmą z ugruntowaną silnie pozycją na rynku. Taki przekaz jest bardzo dobrze oddziałującym, gdyż nie jest powiedziane wprost co odbiorca ma myśleć, lecz jest to zakomunikowane na poziomie podświadomym.

reklama na długopisie

Długopis metalowy na wiele lat

Tego typu długopisy firmowe przeznaczone do odbiorców zewnętrznych mogą być potraktowane jako bardzo dobra inwestycja marketingowa. Nawet jeśli ich cena jednostkowa będzie nieco wyższa niż w przypadku pozostałych dostępnych w ofercie firm dostarczających tego typu artykuły czy gadżety, to znaczenie ma tutaj wspomniana wcześniej bardzo wysoka wytrzymałość metalu. Można łatwo zauważyć, że po pewnym czasie użytkowania zwykłych plastikowych długopisów, ich obudowa przestaje już tak dobrze wyglądać jak na początku, a napis się z nich ściera. Nic dziwnego, one były zaplanowane pod kątem niskiego kosztu i samego dotarcia do klienta, a nie długotrwałej wytrzymałości – tutaj jest inaczej.